Associació de Xeremiers de Muro - Es Reguinyol

Es ReguinyolEs Reguinyol

Vídeos del pregó Sant Joan 2024

Sonada de Sa Matinada instants abans de l’inici del Pregó

Inici del pregó a càrrec de Ramon Quetgles

Jota d’en Fideu

Jota d’en Moreiet

Ball de Caparrots

Pas doble de Muro

 

Afegir comentaris:

Daniel G. Rotger