Associació de Xeremiers de Muro - Es Reguinyol

Es ReguinyolEs Reguinyol

Qui som?

Tot va començar quan l’octubre de 1999 l’Aula d’Adults de Muro organitzà un curs de xeremies, flabiol i tamborino. El primer mestre de l’escola fou Rafel Moll i un bon grapat dels que avui som membres fundadors d’“Es Reguinyol” vàrem començar a desafinar algunes notes i a fer més renou que música amb ell, però tota constància té un premi i a força de practicar i practicar, i d’emprenyar més d’una vegada els veïnats; aquell grup de persones de diferents edats, avui mateix podem assegurar la continuïtat per molts d’anys d’aquests instruments en el poble de Muro.

Des del 1999 fins avui molta gent ha passat per l’escola, però un dels fets que ens va fer obrir els ulls sobre la necessitat d’associar-nos, fou que l’any 2003 ens vàrem quedar sense mestre. I com que les persones reaccionam quan tenim una necessitat o ens toquen qualque cosa que és nostra, nosaltres, els xeremiers, en aquell moment que es va haver de suspendre el curs estàvem desorientats i no sabíem – tant els veterans amb les ganes que teníem tots encara d’aprendre més i els novells, que tot just havien començat d’iniciar-se en el món de les xeremies – repetesc, no sabíem quin futur seria el nostre sense mestre. Per tant, l’associació es crea amb un esperit de ressorgiment, d’intentar que tot el que havíem après i el que havien d’aprendre molts d’altres no quedàs en no res.

Començam a tenir diverses converses durant l’estiu de 2003 a Ses Casetes des Capellans i si les primeres paraules anaven encaminades a no perdre el que sabíem, a forçar-nos a veure’ns un pic per setmana per practicar, aviat vam veure que allò no tendria èxit ni futur i cadascú estaria a ca seva i es perdria la feina feta a l’escola de xeremies, però a poc a poc allò va anar agafant forma i més volada i ens vam proposar d’establir-nos com a entitat cultural i un i un altre vam començar a dir els nostres neguits i opinions sobre el que ens interessaria que fos realment l’associació. Així vam fer esborranys d’estatuts i de reglaments interns dels associats, tot es va consensuar i vàrem arribar a quatre objectius, que són la nostra guia i llum dins l’associació.

Els fins de l’associació són:⁣

  • Desenvolupar activitats relacionades amb els instruments antics i tradicionals del folklore mallorquí, principalment amb Xeremies i Flabiol i tamborino.
  • Difondre la nostra cultura a través, de la nostra música tradicional, del ball, del vestuari i de la nostra llengua.
  • La recuperació i restauració dels nostres instruments tradicionals musicals, com les xeremies, tambors i flabiols.
  • Promoure les activitats d’ensenyament dels instruments musicals tradicionals de la nostra cultura.

Tot això va estar enllestit a les acaballes de l’estiu i ara la feina de constitució era ja simplement burocràtica i d’arreglar els papers a Palma.

Després de tot això, una de les necessitats més urgents era trobar un mestre de qualitat com el que havíem tingut i l’associació començà a fer contactes amb diferents mestres, amb el suport de la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Muro, fins que trobà a l’actual, un jove des Secar de la Real anomenat Pere Joan Martorell, molt involucrat també en el món cultural, musical i popular de Mallorca i “Es Reguinyol” el va recomanar perquè continuàs endavant amb l’escola de xeremies de Muro. Per tant, un objectiu molt important que era el de promocionar l’ensenyament de les xeremies ja s’ha vist assolit perquè els veterans podem continuar anant a escola i tothom que ho desitgi pot aprendre a sonar aquest instrument tan nostre com són les xeremies.

Ramon Quetgles Ramis
President de l’associació els anys 2004/05

Daniel G. Rotger