Associació de Xeremiers de Muro - Es Reguinyol

Es ReguinyolEs Reguinyol

IX Festival Internacional de cornamuses 2022

Aquest passat cap de setmana, del 17 al 19 de juny, els Xeremiers de Muro Es Reguinyol
hem participat al IX Internationalen Dudelsackfestival Schleife. Divendres arribada a
Schleife i rebuda per part de l’organització del Festival al Centre Cultural Sorabo, el
dissabte matí excursió en tren de vapor per la contrada, i a la tarda dos concerts, un a les
16:00h i un altre damunt les 19:00h de s’horabaixa. Acabat el concert lliurament
d’obsequis al Batle de Schleife de part de l’Ajuntament de Muro, i lliurament d’una
ximbomba reguinyolera a l’organització, inclosa una classe magistral.
Diumenge matí a les 9:30 h anàrem a l’Ofici i a les 11:00 h començàvem una cercavila per
Schleife amb tots els participants del Festival (Polònia, Txèquia, Macedònia, Estònia,
Nuremberg…) i altres organitzacions locals.

Moltes gràcies, xeremiers de Slepo, per la convidada… i molts d’anys!!!

Us deixam algunes imatges del Festival i una crònica d’un dels membres de Es Reguinyol (lloc web de Ramon Quetgles).

 

Afegir comentaris:

Daniel G. Rotger