Associació de Xeremiers de Muro - Es Reguinyol

Es ReguinyolEs Reguinyol

III Premis Es Reguinyol de composició

Desgraciadament l’edició d’enguany dels premis Es Reguinyol no haura arribat a bon port. Degut a la poca participació que ha tengut enguany el concurs ens veim en l’obligació de suspendre’l.

Per organitzar aquest concurs hi posam il.lusió, feina i doblers, per tant us podeu imaginar que per noltros suposa una gran decepció haver de donar aquesta notícia, tan sols hem rebut tres peces i amb tan poca cosa no es pot fer concurs.

La junta directiva d’acord amb el jurat pren la decisió de cancel.la el concurs fins a una propera edició i retorna als seus autors les peces rebudes.

Moltes gràcies a tots els que heu participat cada any i als que heu seguit amb interès aquest esdeveniment.


Vota'ns al Premi Web 2010

3 comentaris

  1. Quina llàstima, poques coses bones es fan pel món xeremier, algunes trobades interessants i el concurs dels mureros i ara resulta que sels fa dumping, som la óstia en verso, visca els xeremiers.

  2. No Blas, això no és “dumping”. El “dumping” seria fer competència desleial, o sigui montar un concurs o un acte paral·lel per fotre aquest concurs. Potser que s’hagi perdut interés per ses persones que poden crear peces musicals i participar en aquest concurs, o que ja hi hagin participat i no n’hi hagi més. Una cosa és interpretar música, cosa que més o manco bé feim sa majoria de xeremiers i un’altre cosa es innovar peces musicals, i d’aquests no n’hi ha tants que ho puguin fer i/o no han tengut interés en participar… En qualsevol cas és una pena, esperem que no sigui es final des Concurs.

  3. Si es ver no és dumping és boicot. Els que perderen d´anys anteriors s´han sentit menyspreats i passen del concurs…som la óstia en verso, visca els xeremiers.

Afegir comentaris:

Daniel G. Rotger